507 402 249, 504 918 285
tomasz.debek@scale.com.pl
Siedziba: Podgórna 7
82-500 Kwidzyn
Filia: Wierzbowa 5
06-200 Maków Maz.

Audyty termomodernizacyjne

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań i określenie ich opłacalności.
Oferujemy doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Dokonujemy oceny, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.