507 402 249, 504 918 285
tomasz.debek@scale.com.pl
Siedziba: Podgórna 7
82-500 Kwidzyn
Filia: Wierzbowa 5
06-200 Maków Maz.

Kamera / Świadectwa / Audyty

glowna_termowizjaKamera termowizyjna

Termowizja przez nas wykonywana pozwala precyzyjnie określić, które elementy budynku odpowiadają za to, że ciepło ucieka poza dom. Łatwo wtedy ustalić, co wymaga docieplenia bądź uszczelnienia. Podczas badania temperatura na zewnątrz domu powinna być możliwie najniższa. Usługę taką zamawiamy więc zimą lub w najchłodniejsze dni wiosny bądź jesieni. Wykonujemy pomiar kamerą FLIR E6.

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej

czarakterystyka energetyczna
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem ważnym przez 10 lat. Określamy zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń).
Naszym klientom oferujemy przygotowanie szybko i precyzyjnie zleconego świadectwa.

 

Audyty termomodernizacyjne

Celem audytu jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zalecenie konkretnych rozwiązań i określenie ich opłacalności.
Oferujemy doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Dokonujemy oceny, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.