507 402 249, 504 918 285
tomasz.debek@scale.com.pl
Siedziba: Podgórna 7
82-500 Kwidzyn
Filia: Wierzbowa 5
06-200 Maków Maz.

Świadectwa charakterystyki energetycznej

czarakterystyka energetycznaŚwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem ważnym przez 10 lat. Określamy zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń).
Naszym klientom oferujemy przygotowanie szybko i precyzyjnie zleconego świadectwa.